مهندسین مشاور پارس توحید جنوب،از سالیان گذشته تا کنون،همواره با بهره گیری از دانش فنی مهندسین جوان بومی و تجهیزات به روز هیدروگرافی ،پروژه های کوچک و بزرگ بیشماری را در خلیج فارس و منطقه پارس جنوبی انجام داده است از آن جمله  می توان به پروژه اسکله صادراتی تنبک در منطقه پارس کنگان ،هیدروگرافی اسکله تفریحی شهرداری بندر کنگان و… اشاره کرد.هیدروگرافی شاخه­ ای از ژئودزی می ­باشد که با مشاهدات و توصیف خصوصیات اقیانوس­ها، دریاها، نواحی ساحلی، دریاچه ­ها و رودخانه ­ها و همچنین پیش­بینی تغییرات آنها سروکاردارد. هدف از این علم اندازه­ گیری و ترسیم پارامترهایی برای توصیف دقیق طبیعت و شکل بستر دریا نسبت به موقعیت جغرافیایی عوارض زمین و دیگر ویژگی­ حرکت­های دریا به منظور ایجاد امنیت جهت ناوبری دریایی می ­باشد.

مهمترین وظایف و اهداف این شاخه عبارتست از:

  • ایجاد نقاط کنترل ساحلی از شبکه ژئودتیک
  • تعیین موقعیت افقی شناور
  • تعیین عمق
  • مشاهدات نوسانات سطح آب
  • جاروب نمودن، تعیین و آشکارسازی عارضه ­های خطرناک زیر آبی
  • اندازه ­گیری و بررسی جریان­های آبی و کشندی
  • تعیین موقعیت مکانی عوارض ساحلی و دریایی جهت اهداف ناوبری
  • نمونه ­برداری از بستر دریا
  • تعبیر و تفسیر لایه ­های زیر بستر دریاها به لحاظ ساختار زمین­ شناسی و ژئوفیزیکی
  • بررسی توپوگرافی و ژئومورفولوژی کف دریا